Sverigedemokraterna yrkar avslag: Uppförande av baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen | Sverigedemokraterna i Solna

Sverigedemokraterna yrkar avslag: Uppförande av baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen

solna17

Den 30 januari 2017 yrkade Sverigedemokraterna, som enda parti i Solnas kommunfullmäktige, avslag till att uppföra fler baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen

Uppförande av baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen.

 Under 2016 voterade åtta av nio partier i Solnas kommunfullmäktige bifall till att öka mottagandet av nyanlända invandrare i Solna stad medans Sverigedemokraterna var ensamma om att votera avslag. Anledningen var att den rödgröna regeringen har fullständigt tappat greppet om migrationspolitiken.

Sverigedemokraterna anser att det ökade mottagande till Solna stad kommer att få betydande konsekvenser för Solna stad och dess invånare; både socialt och ekonomiskt.

Idag befinner sig Solnas Stadsledningsförvaltningen i en situation där det är svårt att hitta bostäder för det ökade mottagandet och man föreslår ytterligare 60 baracker eller s.k. bostäder på fördetta Stenbackaskolans mark och 60 baracker vid Kolonnvägen. Sverigedemokraterna anser att baracker är varken en nödvändig, kostnadseffektiv eller fördelaktig lösning. Istället är det ett tecken på att de övriga partierna har misslyckats med sin invandringspolitik och hanterar skattebetalarnas pengar på ett vårdslöst sätt.

Stadsförvaltningen förutsätter även att Signalisten ska ha det samordnande ansvaret för att tillhandahålla bostäder åt nyanlända och bidra med bostäder inom det befintliga beståndet. Sverigedemokraterna motsätter sig beslutet då nyanlända kommer att prioriteras i bostadskön vilket strider mot kommunallagens likställighetsprincip som innebär att en kommun inte får särbehandla vissa medborgare. Nyanlända i kommunen ska stå i bostadskö på precis samma villkor som alla andra.

Boende vid Stenbackskolan har motsatt sig beslut sen tidigare och har överklagat byggnadslovet. Sverigedemokraterna anser att Solna stad ska ta hänsyn till Solnas invånare, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslag som påverkar dess vardagliga tillvaro och intresse. Beslut ska tas i samråd med de boende, vilket återigen inte har skett.

Yrkande:

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna avslag till förvaltningens förslagBostäder för nyanlända med uppehållstillstånd 2017 (KS/2016:149)”.