Sverigedemokraterna svarar på Pehr Granfalk (M), Solnas kommunstyrelseordförande debattinlägg. | Sverigedemokraterna i Solna

Sverigedemokraterna svarar på Pehr Granfalk (M), Solnas kommunstyrelseordförande debattinlägg.

519514Tviisolnadebatt2345ack för ditt debattinlägg Pehr Granfalk.

Ett växande missnöje i Solna beror främst på den av Alliansen drivna politiken, nonchalerande av Solnas invånare, besparingar och nedskärningar, aggressiv förtätning, tveksamma och storskaliga byggprojekt och Tv-reportage om korruption gör inte kommunen starkare.

Hösten 2014 fick Solna en genuin och levande opposition i Solnas stadshus i form av SD. Väljarna vet redan att SD inte är ett högerparti utan ett mittenparti.

SD har ibland röstat med Alliansen och ibland med de rödgröna och har på detta sätt utnyttjat sin vågmästarroll men den främsta och den viktigaste anledningen är att SD arbetar på mandat av sina väljare. SD:s vågmästarroll i Solnas kommunfullmäktige resulterade i att under 2015 fick M styra med S budget. Budgeten i sig innehöll inga märkvärdiga skillnader ifrån Alliansens budget, enstaka satsningar inom välfärden i en mer begränsad omfattning än vad vi i SD hade önskat oss.

Vi vill här dock korrigera Pehr Granfalks uppfattning om SD:s skattepolitik. SD kommer inte att stå bakom en politik som leder till höjda skatter

Du har rätt Pehr Granfalk, frustrationen och missnöjet växer över att Alliansen och de rödgröna har styrt Sverige och Solna i många år med ett dystert facit.

Sverigedemokraterna