Styrelsen och våra förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Solna

Styrelsen och våra förtroendevalda

SD Solnas styrelse 2019

Ordförande Msciwoj Swigon
Vice ordförande Rolf Gustavsson
Andre vice ordförande Ingela Carlsson

Ledamöter:
Kjell Johansson
Mikael Andersson
Mats Fyhr
Dan-Bertil Ström
Svetlana Lindberg

Suppleanter
1. Ludvig Grufman
2. Thomas Stenrup
3. Åke Forslund

Förtroendevalda i Solnas kommunfullmäktige

1 Msciwoj Swigon
2 Ingela Carlsson
3 Kjell Johansson
4 Mikael Andersson
5 Mats Fyhr
6 Thomas Stenrup
7 Åke Forslund
8 Svetlana Lindberg