Styrelsen och våra förtroendevalda | SD Solna

Styrelsen och våra förtroendevalda

SD Solnas styrelse 2020

Ordförande Msciwoj Swigon
Vice ordförande Rolf Gustavsson
Andre vice ordförande Mats Fyhr

Ledamöter:
Ingela Carlsson
Kjell Johansson
Dan-Bertil Ström
Svetlana Lindberg

Suppleanter
Thomas Stenrup
Stefan Nero
Henrik Robeck
Åke Forslund
Ludvig Grufman

Förtroendevalda i Solnas kommunfullmäktige

1 Msciwoj Swigon
2 Ingela Carlsson
3 Kjell Johansson
4 Mikael Andersson
5 Mats Fyhr
6 Thomas Stenrup
7 Åke Forslund
8 Svetlana Lindberg