Rädda Överjärva gård! | SD Solna

Rädda Överjärva gård!

Beslutet att riva ladugården från 1825 i Överjärva röstades igenom av den blågröna majoriteten på kommunstyrelsens sammanträde.
Sverigedemokraterna i Solna är starkt emot det beslutet. Den går givetvis att renovera. Vi måste ha råd att ta hand om Solnas äldre byggnader. Vårt kulturarv.
Solna stad har skapat situationen genom att medvetet låtit byggnaden förfalla och orsaka skador som är onödigt dyra att reparera. Bristande underhåll skapar kostnader.
Det beror det lite på vem man frågar om saker är onödigt kostsamma eller inte. Frågar man någon som vill riva och bygga annat på platsen får man ett svar. Frågar man någon som vill värna historia, kultur och miljö blir svaret kanske ett helt annat.
Vi anser att Överjärva gård ska bevaras och varsamt utvecklas och inte bli ett konferenshotell.