Sverigedemokraterna i Solna | Sverigedemokraterna i Solna | Sida 5

Sverigedemokraterna Solna

Välkommen till Sverigedemokraterna Solna

 • Välkommen till Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm – Lördagen den 6 maj

  Av fredrik.lindahl den 26 april, 2017
  0

  Nu är det dags igen. Lördagen den 6 maj håller Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Förutom Jimmies tal erbjuds även möjligheten att ta del av partiets kommande vårkampanj och att träffa flera andra av partiets företrädare.

  Det kommer också att finnas kringaktiviteter och möjlighet att förtära mat under dagen, så tveka inte på att komma till detta evenemang och träffa andra Sverigevänner! Aktiviteterna på scen börjar klockan 13:00, men det kommer vara full rulle dagen lång.

  Mer information om dagen finner du här: https://www.facebook.com/events/1786101535040982/


  Hoppas att vi ses!

 • Sverigedemokraterna yrkar avslag: Uppförande av baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen

  Av CS den 31 januari, 2017
  0

  solna17

  Den 30 januari 2017 yrkade Sverigedemokraterna, som enda parti i Solnas kommunfullmäktige, avslag till att uppföra fler baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen

  Uppförande av baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen.

   Under 2016 voterade åtta av nio partier i Solnas kommunfullmäktige bifall till att öka mottagandet av nyanlända invandrare i Solna stad medans Sverigedemokraterna var ensamma om att votera avslag. Anledningen var att den rödgröna regeringen har fullständigt tappat greppet om migrationspolitiken.

  Sverigedemokraterna anser att det ökade mottagande till Solna stad kommer att få betydande konsekvenser för Solna stad och dess invånare; både socialt och ekonomiskt.

  Idag befinner sig Solnas Stadsledningsförvaltningen i en situation där det är svårt att hitta bostäder för det ökade mottagandet och man föreslår ytterligare 60 baracker eller s.k. bostäder på fördetta Stenbackaskolans mark och 60 baracker vid Kolonnvägen. Sverigedemokraterna anser att baracker är varken en nödvändig, kostnadseffektiv eller fördelaktig lösning. Istället är det ett tecken på att de övriga partierna har misslyckats med sin invandringspolitik och hanterar skattebetalarnas pengar på ett vårdslöst sätt.

  Stadsförvaltningen förutsätter även att Signalisten ska ha det samordnande ansvaret för att tillhandahålla bostäder åt nyanlända och bidra med bostäder inom det befintliga beståndet. Sverigedemokraterna motsätter sig beslutet då nyanlända kommer att prioriteras i bostadskön vilket strider mot kommunallagens likställighetsprincip som innebär att en kommun inte får särbehandla vissa medborgare. Nyanlända i kommunen ska stå i bostadskö på precis samma villkor som alla andra.

  Boende vid Stenbackskolan har motsatt sig beslut sen tidigare och har överklagat byggnadslovet. Sverigedemokraterna anser att Solna stad ska ta hänsyn till Solnas invånare, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslag som påverkar dess vardagliga tillvaro och intresse. Beslut ska tas i samråd med de boende, vilket återigen inte har skett.

  Yrkande:

  Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna avslag till förvaltningens förslagBostäder för nyanlända med uppehållstillstånd 2017 (KS/2016:149)”.

 • Sverigedemokraternas Budgetmotion 2017

  Av CS den 16 november, 2016
  0

  fdsfds 4e32 ffds

 • Öppen dialog förbättrar skolan

  Av CS den 11 oktober, 2016
  0

  Den senaste undersökningen från Lärarförbundet som baserar sin rankning på 13 kriterier som lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat signalerar om det stup Solnas skolor är på väg emot.

  Solnas skolor placeras som nummer 212 av totalt 290 platser i hela Sverige. En bottenranking för en kommun som toppar ekonomiska placeringar och det kommande året kommer att betala över 600 miljoner till bland annat Södertälje, Norrköping och Eskilstuna i skatteutjämning. Dessa kommuner rankas annars högre i undersökningen från Lärarförbundet än Solna; Norrköping placering 199, Eskilstuna placering 190 och Södertälje placering 173, ett starkt lyft i jämförelse med förra året då man hamnade på 237 plats. Solnas skattebetalare har följaktligen bidragit till andra kommuners skolor samtidigt som Solna rasar från plats 168 till 212 på ett år.

  De alliansstyrda kommunerna i Solnas direkta närhet har med framgång förbättrat sina placeringar i Lärarförbundets undersökning. Danderyd från plats 82 till 57 på ett år, Lidingö från plats 139 till 125 eller haft en tämligen liten motgång som Täby från 69 till 74. Har de styrande partierna i Solna till skillnad från sina kollegor i de andra kommunerna andra prioriteringar i staden än stadens barn och ungdomar?

  Lärarbristen är påtaglig på arbetsmarknaden och Solnas stad har trots sina försök misslyckats med att locka till sig fler skickliga lärare. Utöver rekryteringsbehovet har staden redan en hög omsättning på lärare och rektorer. När det gäller skolmiljö, trivsel, kvalité på lokalerna, skolmaten med mera finns det mycket att göra i Solna.

  Solnas politiska orientering är att man ska fortsätta att locka till sig allt fler invånare med nybyggnation och förtätning samtidigt som ett antal skolor har avvecklats och nybyggnation av skolor och förskolor dröjer eller uteblir i planeringen. Kvintessensen är att man äventyrar en hel generation av Solnas barn och ungdomars utbildning och utsätter dessa för en undermålig skolmiljö.

  För en förändring krävs det att politikerna i Solna övergår till beslutsamhet och handlingskraft utan att vänta till 2018 för att det självklara ska bli en politisk slagpåse kantad med vallöften. Vi Sverigedemokrater föreslår att staden initierar en öppen dialog mellan Solnas politiker och anställda verksamhetschefer för att utarbeta lösningar som ska leda till omedelbara kvalitetshöjande kraftåtgärder i Solnas skolor.

 • Kandidera för Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2017

  Av fredrik.lindahl den 10 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all verksamhet, där kärleken till det egna landet, vår historia och vår kultur har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

  Vill du vara en av dem som arbetar för detta viktiga mål? Kandidera då för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Valet äger rum den 17:e september 2017. För att kunna kandidera måste du vara medlem i Svenska kyrkan, samt ha fyllt 18 år. Din kandidatansökan måste också vara Sverigedemokraterna tillhanda senast 1:a december 2016.

  Meddela oss ditt intresse till att kandidera för Sverigedemokraterna i Stockholms läns distrikt på: kyrkoval.stockholm@sd.se eller på telefon: 072 – 538 95 20

  kandiderakyrka2

 • Statistik från SCB

  Av rolf den 20 augusti, 2016
  0

   

  Första kvartalet 2016:

  Inflyttade till Sverige från utlandet 29 887 personer. Utflyttade från Sverige till utlandet 10 761 personer.

  Inflyttade till Solna från utlandet 365 personer. Utflyttade från Solna till utlandet 188 personer.

   

  Andra kvartalet 2016:

  Inflyttade till Sverige från utlandet 31 816 personer. Utflyttade från Sverige till utlandet 10 801 personer.

  Inflyttade till Solna från utlandet 341 personer. Utflyttade från Solna till utlandet 223 personer.

 • Sommarfestivalen 2016 – Sölvesborg

  Av fredrik.lindahl den 20 juli, 2016
  0

  sommarfestivalen

  Den 26:e – 27:e augusti bjuder Sverigedemokraterna in till en tvådagarsfestival i Sölvesborg. Här ges både möjlighet till att äta och dricka gott samt lyssna till nostalgisk livemusik tillsammans med sverigevänner från hela landet. Som grädde på moset håller även Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga sommartal. Vi räknar självklart med sommarens absolut bästa väder. Så gör som många andra, boka in Sommarfestivalen du med. Givetvis är inträdet till festivalområdet kostnadsfritt. Mer information om evenemanget kan du få genom att klicka här.

 • Glad Midsommar önskar SD Solna

  Av CS den 24 juni, 2016
  0

  DSC_0722