SD Solna | SD Solna | Sida 5

Sverigedemokraterna Solna

Välkommen till Sverigedemokraterna Solna

 • I vårt Sverige kommer barnäktenskap aldrig att accepteras – det kommer vi se till!

  Av CS den 29 mars, 2018
  0

  Jimmie Åkesson angående barnäktenskap

  Förra veckan röstade Socialdemokraterna och regeringen emot ett totalförbud av barnäktenskap i Sverige, samtidigt har den socialdemokratiskt styrda Socialstyrelsen släppt en informationsfolder för vuxna som gifter sig med barn.Nu rasar Jimmie Åkesson över Socialdemokraternas och Socialstyrelsens normalisering av barnäktenskap.I vårt Sverige kommer barnäktenskap aldrig att accepteras – det kommer vi se till!Den 9 september är det val. #SD2018

  Publicerat av Sverigedemokraterna den 29 mars 2018

 • SD Solna Årsmöte

  Av CS den 12 februari, 2018
  0

  Den 11/2 har SD Solna hållit sitt årsmöte. Styrelsen vill tacka alla medlemmar samt presidiet för ett mycket trevligt årsmöte och önskar våra sympatisörer och väljare ett framgångsrikt valår 2018.

  © Leonid Yurkovskiy

   

  Ordförande: Msciwoj Swigon

  Vice ordf: Rolf Gustavsson

  Andre vice ordf: Ingela Carlsson

  Ledamot: Mikael Andersson

  Ledamot: Åke Forslund

  Ledamot: Mats Fyhr

  Ledamot: Svetlana Lindberg

  Ledamot: Kim Torgesen

  Ledamot: Fredrik Wejerhag

   

  Suppleant: Kjell Johansson

  Suppleant: Thomas Stenrup

  Suppleant: Jimmy Fors

 • God Jul och ett Gott Nytt År!

  Av CS den 23 december, 2017
  0

 • Råstasjöns naturreservat

  Av CS den 19 december, 2017
  0

  Sverigedemokraternas anser att staden skall vara attraktiv och prioriterar de befintliga invånarnas trivsel. Solnas grönområden ska bevaras då staden redan idag är tättbefolkat. Vi anser att stadens grönytor och andra naturliknande miljöer är en självklar och sammanhängande del av stadsbilden.

  Frågan kring Råstasjöns reservat vara eller icke-vara har varit en omtvistad fråga de senaste åren och Sverigedemokraterna ser positivt på att förslaget om ett naturreservat har tagit ett stort steg framåt i processen och med det är naturreservatets existens säkrad.
  Sverigedemokraterna anser att exploateringen utmed Råstasjön ska upphöra. Det oansvarslösa byggandet som sker idag ska inte vara på beskostand av kommande generationers möjlighet till att leva i stad med behövliga grönytor.

  Det tilläggsyrkandet som presenteras i Solnas kommunfullmäktige är ett gediget alternativ som behandlar reservatets omfattning, det kommunala underhållet och eventuella åtgärder. Förslaget grundas på ett flertal utredningar och aktiva samt sakkunniga intresseorganisationer som har drivit och deltagit i att belysa Råstasjöns reservats etablering, utformning samt skyddet av ett flertal unika arter i det berörda området.

  Därför anser vi Sverigedemokrater att det tilläggsyrkandet som presenteras idag i Solnas kommunfullmäktige är ett befogat och utarbetat förslag som säkrar de kommande generationers Solnabors möjligheter till att uppleva och tar vara på den lokala naturen.

 • Valfilm – Snart är det val

  Av fredrik.lindahl den 28 november, 2017
  0

  Vårt land mår inte bra. Socialdemokraterna och Moderaterna gör allt vad de kan för att släta över de problem som deras egna politik skapat för vårt samhälle. Deras ansvarslösa agerande, deras ovilja att utvärdera resultaten av deras politik, och framförallt deras lögner, har skapat det samhälle som vi alla tvingas leva i idag. Just nu pågår förberedelserna inför vår största valkampanj någonsin.

  Om mindre än ett år är det val!

 • Jimmie Åkesson – Snart är det val

  Av CS den 26 november, 2017
  0

 • Slutgiltigt resultat för val till kyrkofullmäktige 2017-Solna församling

  Av CS den 17 oktober, 2017
  0

  Ett stor tack till alla som röstade! SD har med fått 3 mandat i Solna!

 • Kyrkovalet preliminärt resultat

  Av CS den 18 september, 2017
  0

  De preliminära siffrorna är 8,62% för SD Solna och ett valdeltagande på 21%!

 • Kyrkovalet 2017

  Av CS den 4 september, 2017
  0

  Kyrkovalet

  Valdistrikt och vallokaler för Kyrkovalet 2017 i Solna
  S-Järva 1 Gunnarbo, Gunnarbovägen 2 A
  S-Bergshamra 2 Bergshamraskolan matsal, Hjortstigen 1
  S-Frösunda 3 Alfaskolan gymnastiksal, Gustav III:s Boulevard 15
  S-Råsunda 4 Råsunda kyrka, Förrådsgatan 26
  S-Vasalund 5 Solna Gymnasium ljushallen, Råsundavägen 80
  S-Skytteholm 6 Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14
  S-Hagalund 7 Hagalunds kyrka, Hagalundsgatan 6
  S-Huvudsta väst 8 Ängkärrsskolan ljushall, Ängkärrsgatan 9
  S-Huvudsta öst 9 Granbackaskolan matsal, Emmylundsvägen 12

  Vallokalerna hålls öppna kl. 12.00-20.00 på valdagen den 17 september.

  Röstningslokaler
  S:t Martins stall, Prostvägen 17
  Solvändan, Fridensborgsvägen 110
  Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14

  Röstningslokalerna hålls öppna kl. 9.00-16.00 på valdagen den 17 september.

  Förtidsröstning
  Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14 under följande tillfällen :

  Måndag 4 september – lördag 9 september kl. 10.00-14.00
  Måndag 11 september – lördag 16 september kl. 10.00-14.00
  Onsdag 6 september och torsdag 7 september kl. 17.00-20.00
  Måndag 11 september och tisdag 12 september kl. 17.00-20.00