Sverigedemokraterna i Solna | Sverigedemokraterna i Solna | Sida 4

Sverigedemokraterna Solna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Solna

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 • Avslag till uppförande av tillfälliga bostäder / modulbostäder i Huvudsta, Stenbackaskolan

  Av CS den 26 april, 2016
  0

  Solnas kommunfullmäktige den 25 april 2016

  Sverigedemokraternas yttrande till ”Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta”

  Den 2 november 2015 i Solnas kommunfullmäktige voterade åtta partier av nio bifall till att öka mottagandet av nyanlända invandrare i Solna stad medans Sverigedemokraterna var ensamt om att votera avslag. Anledningen var att den rödgröna regeringen fullständigt har tappat greppet om migrationspolitiken. I och med ett ökat mottagande till Solna stad ansåg Sverigedemokraterna att det skulle få betydande konsekvenser för Solna stad och dess invånare, både socialt och ekonomiskt.
  Idag befinner sig Solnas Stadsledningsförvaltning i en situation där det är svårt att hitta bostäder för det ökade mottagandet och man föreslår tillfälliga bostäder s.k. modulbostäder på före detta Stenbackaskolans mark. Kostnaden beräknas initialt uppgå till 50 miljoner kronor i år, för att vidare eskalera till 850 miljoner kronor under en femårsperiod.
  Modulbostäder är varken en nödvändig, kostnadseffektiv eller fördelaktig lösning. Istället är det ett tecken på att de övriga partierna har misslyckats med sin invandringspolitik och att de hanterar skattebetalarnas pengar på ett vårdslöst sätt.
  Solnas miljö- och byggnadsförvaltning uppger att det är möjligt att få tillfälligt bygglov för bostadsändamål i fem år och att bygglovet ska få en formell behandling.
  Sverigedemokraterna vill påpeka att följande ska beaktas vid beslut av bygglovsärenden enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 1 § ”Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen”.
  Solna stad ska ta hänsyn till Solnas invånare, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget, tillfälle att delta i samrådet.
  Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen till förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse på nationell, regional eller mellankommunal nivå samt andra synpunkter.
  Det är också viktigt att i prövningen av tidsbegränsade lov beakta de allmänna och/eller enskilda intressen som påverkas när lovet beviljas, särskilt eftersom tidsbegränsade lov får ges för en användning som strider mot detaljplan. Det sökta tidsbegränsade lovet måste även avse ett behov som i hög grad är tillfälligt.
  Vid olovligt byggande kan eventuella byggsanktionsavgifter att tas ut även om bygglov beviljas i efterhand. Detta kan innebära ytterligare kostnader för Solna stad och dess invånare.
  Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna avslag till ”Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta”.

  Alliansens och de rödgrönas yrkande samt underlaget till beslutet hittar ni här: https://www.solna.se/sv/politik-och-beslut/arenden-beslut/sok-i-diariet/?type=document&lexid=FCFE-B37E-00BC-0B1B-614E-A109&action=get-file&docid=FCFE-B37E-00BC-0B1B-614E-A109

  Alliansen röstade igenom sitt förslag vilket innebär att 50 miljoner kronor ska gå till att ställa upp modulbostäder i Huvudsta på före detta Stenbackaskolans mark under 2016.

 • Sverigedemokraterna svarar på Pehr Granfalk (M), Solnas kommunstyrelseordförande debattinlägg.

  Av CS den 13 mars, 2016
  0

  519514Tviisolnadebatt2345ack för ditt debattinlägg Pehr Granfalk.

  Ett växande missnöje i Solna beror främst på den av Alliansen drivna politiken, nonchalerande av Solnas invånare, besparingar och nedskärningar, aggressiv förtätning, tveksamma och storskaliga byggprojekt och Tv-reportage om korruption gör inte kommunen starkare.

  Hösten 2014 fick Solna en genuin och levande opposition i Solnas stadshus i form av SD. Väljarna vet redan att SD inte är ett högerparti utan ett mittenparti.

  SD har ibland röstat med Alliansen och ibland med de rödgröna och har på detta sätt utnyttjat sin vågmästarroll men den främsta och den viktigaste anledningen är att SD arbetar på mandat av sina väljare. SD:s vågmästarroll i Solnas kommunfullmäktige resulterade i att under 2015 fick M styra med S budget. Budgeten i sig innehöll inga märkvärdiga skillnader ifrån Alliansens budget, enstaka satsningar inom välfärden i en mer begränsad omfattning än vad vi i SD hade önskat oss.

  Vi vill här dock korrigera Pehr Granfalks uppfattning om SD:s skattepolitik. SD kommer inte att stå bakom en politik som leder till höjda skatter

  Du har rätt Pehr Granfalk, frustrationen och missnöjet växer över att Alliansen och de rödgröna har styrt Sverige och Solna i många år med ett dystert facit.

  Sverigedemokraterna

   

 • Reservation ”Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn” (KS/2015:570)

  Av CS den 22 december, 2015
  0

  Kommunfullmäktige den 21 december 2015

  Reservation ”Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn” (KS/2015:570)

  Bakgrund

  Solna stad har haft en överenskommelse om att staden årligen ska ta emot 33 s.k. ensamkommande barn. För närvarande finns det 73 s.k. ensamkommande barn i Solna, man har alltså gått förbi det tidigare avtalade antalet med råge. Utöver de asylsökande s.k. barnen har staden även tagit emot 96 s.k. ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd.

  I och med ”Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn (KS/2015:570)” har Migrationsverket lämnat en nationell platsbehovsberäkning till Länsstyrelserna för 2016 på 40 000 asylplatser för s.k. ensamkommande barn. Stockholms län har i den nationella fördelningen fått ett fördelningstal på 7 355 asylplatser och för Solna stads del innebära det en överenskommelse om totalt 295 platser, en ökning med 262 platser under 2016. (mer…)

 • Motion ”Åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn – ökad rättssäkerhet”

  Av CS den 22 december, 2015
  0

  Kommunfullmäktige den 21 december 2015

  Motion

  Åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn – ökad rättssäkerhet.

  Solna stad har haft en överenskommelse om att staden årligen ska ta emot 33 s.k. ensamkommande barn. För närvarande finns det 73 s.k. ensamkommande barn i Solna, man har alltså gått förbi det tidigare avtalade antalet med råge. Utöver de asylsökande s.k. barnen har staden även tagit emot 96 s.k. ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd.

  Migrationsverket har lämnat en nationell platsbehovsberäkning till Länsstyrelserna för 2016 på 40 000 asylplatser för s.k. ensamkommande barn. Stockholms län har i den nationella fördelningen fått ett fördelningstal på 7 355 asylplatser och för Solna stads del innebära det en överenskommelse om totalt 295 platser, en ökning med 262 platser under 2016.

  Enligt FN:s barnkonvention används ordet barn i betydelsen; en individ som inte fyllt 18 år. Individer som är 13–19 år, kallas tonåringar eller ungdomar. Individer under 18 år har enligt FN:s barnkonvention rätt till särskilt skydd och samhällelig omsorg. (mer…)

 • ”Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare.” (Solnas Verksamhets plan och budget 2015)

  Av CS den 16 december, 2015
  0

  parkmitti

  parkinfoFrån: https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/parkering/fragor-och-svar/

  ”Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare.” (Solnas Verksamhets plan och budget 2015)

 • Sverigedemokraterna Solna Budgetmotion 2016

  Av CS den 6 december, 2015
  0

  dsaSverigedemokraterna verkar för ett varsamt handhavande av  kommunens gemensamma resurser och en ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi. Vi ser arbete och tillväxt som nödvändiga för att upprätthålla vår välfärd och lägger vikt vid att hänsyn tas till betydelsefulla samhällsvärden.
  Vårt välstånd är uppbyggt på att vi har haft en solidaritet, där vi som skattebetalare accepterat ett högt skattetryck i utbyte mot ett ”löfte” om att det finns ordentliga ekonomiska medel till vårt förfogande om vi blir arbetslösa, sjuka eller när vi går i pension. Detta kommer inte att fungera med den exceptionellt höga invandring vi har idag, då det ofta tar alltför lång tid innan de nyanlända kan bidra till samhällsekonomin. Fler och fler får dela på resurser som inte ökar i tillräcklig takt. Allt färre skall försörja allt fler. Bostadssituationen är redan akut och vi håller på att få en hel generation av unga vuxna som kommer att tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar då det inte finns någon lämplig bostad att flytta till. Vi ser tecken på systemkollaps i socialförsäkringssystemet, sjukvården, pensionerna och inom infrastrukturen. Vi Sverigedemokrater tycker oss redan märka att väljarna inte längre vill acceptera ett av världens högsta skattetryck när man nu får allt mindre tillbaka.
  Vi vill ta bort hela kostnaden för modersmål på förskole- och grundskolenivå. Även om modersmålsundervisningen inte försvårar inlärningen av svenska språket så anser vi att den bör  vara en angelägenhet för hemmet och föreningarna – inte för kommunen. Vår uppfattning är att svenska språket är avgörande för att kunna fungera väl i vårt samhälle och att det bör vara det viktigaste för alla utbildningsnämnder. Dessa pengar skall dock stanna i respektive nämnd och främst användas till personalförstärkningar, såväl kvantitativt som kvalitativt samt för satsningar när det gäller det svenska språket.
  Vår bostadspolitik innefattar en blandad bebyggelse av hyreshus och bostadsrätter i alla områden.

  (Här kan du läsa hela Budgetmotionen för år 2016)

  (mer…)

 • Vi välkomnar Alliansens strategi mot extremism

  Av CS den 18 november, 2015
  0

  radiFrån ”Vi i Solna” 12 september 2015 Sid. 10. http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/12981

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘569177206595417’);
fbq(‘track’, ”PageView”);