Sverigedemokraterna i Solna | Sverigedemokraterna i Solna | Sida 4

Sverigedemokraterna Solna

Välkommen till Sverigedemokraterna Solna
Här kan du ta reda på mer om oss och vår politik.

 

 • Sverigedemokraternas Budgetmotion 2017

  Av CS den 16 november, 2016
  0

  fdsfds 4e32 ffds

 • Öppen dialog förbättrar skolan

  Av CS den 11 oktober, 2016
  0

  Den senaste undersökningen från Lärarförbundet som baserar sin rankning på 13 kriterier som lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat signalerar om det stup Solnas skolor är på väg emot.

  Solnas skolor placeras som nummer 212 av totalt 290 platser i hela Sverige. En bottenranking för en kommun som toppar ekonomiska placeringar och det kommande året kommer att betala över 600 miljoner till bland annat Södertälje, Norrköping och Eskilstuna i skatteutjämning. Dessa kommuner rankas annars högre i undersökningen från Lärarförbundet än Solna; Norrköping placering 199, Eskilstuna placering 190 och Södertälje placering 173, ett starkt lyft i jämförelse med förra året då man hamnade på 237 plats. Solnas skattebetalare har följaktligen bidragit till andra kommuners skolor samtidigt som Solna rasar från plats 168 till 212 på ett år.

  De alliansstyrda kommunerna i Solnas direkta närhet har med framgång förbättrat sina placeringar i Lärarförbundets undersökning. Danderyd från plats 82 till 57 på ett år, Lidingö från plats 139 till 125 eller haft en tämligen liten motgång som Täby från 69 till 74. Har de styrande partierna i Solna till skillnad från sina kollegor i de andra kommunerna andra prioriteringar i staden än stadens barn och ungdomar?

  Lärarbristen är påtaglig på arbetsmarknaden och Solnas stad har trots sina försök misslyckats med att locka till sig fler skickliga lärare. Utöver rekryteringsbehovet har staden redan en hög omsättning på lärare och rektorer. När det gäller skolmiljö, trivsel, kvalité på lokalerna, skolmaten med mera finns det mycket att göra i Solna.

  Solnas politiska orientering är att man ska fortsätta att locka till sig allt fler invånare med nybyggnation och förtätning samtidigt som ett antal skolor har avvecklats och nybyggnation av skolor och förskolor dröjer eller uteblir i planeringen. Kvintessensen är att man äventyrar en hel generation av Solnas barn och ungdomars utbildning och utsätter dessa för en undermålig skolmiljö.

  För en förändring krävs det att politikerna i Solna övergår till beslutsamhet och handlingskraft utan att vänta till 2018 för att det självklara ska bli en politisk slagpåse kantad med vallöften. Vi Sverigedemokrater föreslår att staden initierar en öppen dialog mellan Solnas politiker och anställda verksamhetschefer för att utarbeta lösningar som ska leda till omedelbara kvalitetshöjande kraftåtgärder i Solnas skolor.

 • Kandidera för Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2017

  Av fredrik.lindahl den 10 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all verksamhet, där kärleken till det egna landet, vår historia och vår kultur har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

  Vill du vara en av dem som arbetar för detta viktiga mål? Kandidera då för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Valet äger rum den 17:e september 2017. För att kunna kandidera måste du vara medlem i Svenska kyrkan, samt ha fyllt 18 år. Din kandidatansökan måste också vara Sverigedemokraterna tillhanda senast 1:a december 2016.

  Meddela oss ditt intresse till att kandidera för Sverigedemokraterna i Stockholms läns distrikt på: kyrkoval.stockholm@sd.se eller på telefon: 072 – 538 95 20

  kandiderakyrka2

 • Statistik från SCB

  Av rolf den 20 augusti, 2016
  0

   

  Första kvartalet 2016:

  Inflyttade till Sverige från utlandet 29 887 personer. Utflyttade från Sverige till utlandet 10 761 personer.

  Inflyttade till Solna från utlandet 365 personer. Utflyttade från Solna till utlandet 188 personer.

   

  Andra kvartalet 2016:

  Inflyttade till Sverige från utlandet 31 816 personer. Utflyttade från Sverige till utlandet 10 801 personer.

  Inflyttade till Solna från utlandet 341 personer. Utflyttade från Solna till utlandet 223 personer.

 • Sommarfestivalen 2016 – Sölvesborg

  Av fredrik.lindahl den 20 juli, 2016
  0

  sommarfestivalen

  Den 26:e – 27:e augusti bjuder Sverigedemokraterna in till en tvådagarsfestival i Sölvesborg. Här ges både möjlighet till att äta och dricka gott samt lyssna till nostalgisk livemusik tillsammans med sverigevänner från hela landet. Som grädde på moset håller även Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga sommartal. Vi räknar självklart med sommarens absolut bästa väder. Så gör som många andra, boka in Sommarfestivalen du med. Givetvis är inträdet till festivalområdet kostnadsfritt. Mer information om evenemanget kan du få genom att klicka här.

 • Glad Midsommar önskar SD Solna

  Av CS den 24 juni, 2016
  0

  DSC_0722


 • Avslag till uppförande av tillfälliga bostäder / modulbostäder i Huvudsta, Stenbackaskolan

  Av CS den 26 april, 2016
  0

  Solnas kommunfullmäktige den 25 april 2016

  Sverigedemokraternas yttrande till ”Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta”

  Den 2 november 2015 i Solnas kommunfullmäktige voterade åtta partier av nio bifall till att öka mottagandet av nyanlända invandrare i Solna stad medans Sverigedemokraterna var ensamt om att votera avslag. Anledningen var att den rödgröna regeringen fullständigt har tappat greppet om migrationspolitiken. I och med ett ökat mottagande till Solna stad ansåg Sverigedemokraterna att det skulle få betydande konsekvenser för Solna stad och dess invånare, både socialt och ekonomiskt.
  Idag befinner sig Solnas Stadsledningsförvaltning i en situation där det är svårt att hitta bostäder för det ökade mottagandet och man föreslår tillfälliga bostäder s.k. modulbostäder på före detta Stenbackaskolans mark. Kostnaden beräknas initialt uppgå till 50 miljoner kronor i år, för att vidare eskalera till 850 miljoner kronor under en femårsperiod.
  Modulbostäder är varken en nödvändig, kostnadseffektiv eller fördelaktig lösning. Istället är det ett tecken på att de övriga partierna har misslyckats med sin invandringspolitik och att de hanterar skattebetalarnas pengar på ett vårdslöst sätt.
  Solnas miljö- och byggnadsförvaltning uppger att det är möjligt att få tillfälligt bygglov för bostadsändamål i fem år och att bygglovet ska få en formell behandling.
  Sverigedemokraterna vill påpeka att följande ska beaktas vid beslut av bygglovsärenden enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 1 § ”Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen”.
  Solna stad ska ta hänsyn till Solnas invånare, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget, tillfälle att delta i samrådet.
  Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen till förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse på nationell, regional eller mellankommunal nivå samt andra synpunkter.
  Det är också viktigt att i prövningen av tidsbegränsade lov beakta de allmänna och/eller enskilda intressen som påverkas när lovet beviljas, särskilt eftersom tidsbegränsade lov får ges för en användning som strider mot detaljplan. Det sökta tidsbegränsade lovet måste även avse ett behov som i hög grad är tillfälligt.
  Vid olovligt byggande kan eventuella byggsanktionsavgifter att tas ut även om bygglov beviljas i efterhand. Detta kan innebära ytterligare kostnader för Solna stad och dess invånare.
  Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna avslag till ”Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta”.

  Alliansens och de rödgrönas yrkande samt underlaget till beslutet hittar ni här: https://www.solna.se/sv/politik-och-beslut/arenden-beslut/sok-i-diariet/?type=document&lexid=FCFE-B37E-00BC-0B1B-614E-A109&action=get-file&docid=FCFE-B37E-00BC-0B1B-614E-A109

  Alliansen röstade igenom sitt förslag vilket innebär att 50 miljoner kronor ska gå till att ställa upp modulbostäder i Huvudsta på före detta Stenbackaskolans mark under 2016.