Sverigedemokraterna i Solna | Sverigedemokraterna i Solna | Sida 3

Sverigedemokraterna Solna

Välkommen till Sverigedemokraterna Solna
Här kan du ta reda på mer om oss och vår politik.

 

 • Kyrkovalet preliminärt resultat

  Av CS den 18 september, 2017
  0

  De preliminära siffrorna är 8,62% för SD Solna och ett valdeltagande på 21%!

 • Kyrkovalet 2017

  Av CS den 4 september, 2017
  0

  Kyrkovalet

  Valdistrikt och vallokaler för Kyrkovalet 2017 i Solna
  S-Järva 1 Gunnarbo, Gunnarbovägen 2 A
  S-Bergshamra 2 Bergshamraskolan matsal, Hjortstigen 1
  S-Frösunda 3 Alfaskolan gymnastiksal, Gustav III:s Boulevard 15
  S-Råsunda 4 Råsunda kyrka, Förrådsgatan 26
  S-Vasalund 5 Solna Gymnasium ljushallen, Råsundavägen 80
  S-Skytteholm 6 Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14
  S-Hagalund 7 Hagalunds kyrka, Hagalundsgatan 6
  S-Huvudsta väst 8 Ängkärrsskolan ljushall, Ängkärrsgatan 9
  S-Huvudsta öst 9 Granbackaskolan matsal, Emmylundsvägen 12

  Vallokalerna hålls öppna kl. 12.00-20.00 på valdagen den 17 september.

  Röstningslokaler
  S:t Martins stall, Prostvägen 17
  Solvändan, Fridensborgsvägen 110
  Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14

  Röstningslokalerna hålls öppna kl. 9.00-16.00 på valdagen den 17 september.

  Förtidsröstning
  Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14 under följande tillfällen :

  Måndag 4 september – lördag 9 september kl. 10.00-14.00
  Måndag 11 september – lördag 16 september kl. 10.00-14.00
  Onsdag 6 september och torsdag 7 september kl. 17.00-20.00
  Måndag 11 september och tisdag 12 september kl. 17.00-20.00

   

 • Kyrkovalet 2017 – Sverigedemokraternas kampanjfilm

  Av fredrik.lindahl den 10 juli, 2017
  0

  Svenska kyrkan befinner sig i en allvarlig identitetskris och förlorar medlemmar i en aldrig tidigare skådad omfattning. Numera lämnar människor kyrkan, inte bara på grund av att man inte anser sig religiös, eller inte har råd med kyrkoavgiften, utan också för att man anser att Svenska kyrkan är otydlig i sin identitet.

  Vill du som vi se en kyrka som står upp för sina traditioner gör då din röst hörd. Ta diskussionen på kafferasten. Dela nyhetsartiklar. Prata med dina vänner och bekanta. Det är dags att säga ifrån och stå upp för det som är rätt. För att lyckas krävs att vi alla hjälps åt. Rösta i kyrkovalet 2017 och bli medlem i Sverigedemokraterna.

 • Det är vi som är vårdpartiet – Sverigedemokraternas vårkampanj 2017

  Av fredrik.lindahl den 22 juni, 2017
  0

  Vi är det riktiga vårdpartiet!

  Pressen på sjukvården är idag högre än någonsin tidigare. Väntetiderna har aldrig varit längre, och vårdköerna är idag de längsta i Europa.

  Där politikerna har svikit har sjukvårdspersonalen gjort sitt bästa för att täcka upp. Med långa nattskift, avbrutna semestrar och uteblivna raster har de pressats till sitt yttersta. Hade det inte varit för dessa hjältar hade vården havererat långt tidigare.

  Nu måste samhället börja att ge tillbaka, och vi kommer att gå i täten för att åter göra den svenska sjukvården till en av världens bästa. Och även om det kommer att ta lång tid och kräva hårt arbete, med tuffa beslut och andra prioriteringar, så kommer vi att lyckas. Det finns helt enkelt inga andra alternativ.

 • SD yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag; exploateringsplan och detaljplan för kvarteret Bollen (mellan Råsunda torg och Råsunda IP)

  Av CS den 30 maj, 2017
  0

  Därför yrkar Sverigedemokraterna avslag:

  -Avsaknad av blandade boendeformer som tillgodoser Solnas nuvarande invånare främst unga och deras behov av en bostad.
  -Avsaknad av aktiv dialog och samråd med de boende i det berörda området.
  -Exploateringen lever inte upp till Boverkets riktlinjer när det gäller förskolans utrymme.
  -Avsaknad av en åtgärdsplan för seniorboendet och påverkan på dagens verksamhet.
  -Bristfällig trafikplanering och boendeparkering i exploateringsområdet.

  Sverigedemokraterna anser att stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen samt skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsernas och invånarnas historia och identitet.

  Vid alla former av stadsplanering skall de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande.

  Sverigedemokraterna förespråkar blandade boendeformer, det gör valfriheten större, vilket inte avses i exploateringsavtalet. Sverigedemokraterna anser att frågan är obesvarad i exploateringsavtalet om bostäderna kommer i första hand gynna Solnas nuvarande invånare främst unga och deras behov av en bostad.

  Sverigedemokraterna i Solna är emot allt för höga och stilbrytande byggnader. Vi vill ha byggnader som håller sig till den svenska byggnadstraditionen. Vi vill också ha byggnader som passar in i den befintliga miljön. Exploateringsavtal avseende kv. Bollen uppfyller inte de ovanstående kraven.

  Vidare anser vi att exploateringsavtalet inte uppfyller Boverkets riktlinjer när det gäller det utrymmet som förskolan behöver för att kunna driva sin dagliga verksamhet. Förskolan ska erbjuda barnen det utrymme som krävs för deras utveckling och trivsel.

  Sverigedemokraterna anser att bilen är fortfarande en viktig faktor för att medborgarnas livspussel skall kunna lösas. Därför skall parkeringsmöjligheter samt trafikflödet inte vara eftersatta. Befolkningsökningen i kommunen bör därför upphöra tills problemen åtgärdats och utbyggnad av infrastrukturen hunnit ikapp.

 • Solnas kommunfullmäktige 27/3/2017 Motion Extern utredning som ska resultera i att stadens förskolor och skolor kan erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet.

  Av CS den 5 maj, 2017
  0

  Idag har Barn- och utbildningsnämnden genom sitt kvalitetsarbete ansvaret för uppföljningen av näringsriktigheten i skolmaten. Kontrollen genomförs främst genom stickprov hos leverantörerna. Trots detta har missnöjet från brukarna – eleverna och lärarna uppmärksammats. Den styrande politiska majoriteten i staden har på egen hand utvärderat skolmaten främst genom att besöka Solnas skolor, dokumentera maten som serverats och publicera resultatet med egna kommentarer på sociala medier. Staden har även startat en undersökningskampanj som ska vända sig till brukarna, i första hand lärarna.

  Sverigedemokraterna anser att maten som serveras i förskolorna och skolorna ska vara både näringsrik och inbjudande för barn och ungdomar. Ett samspel som kräver specialkunskaper i frågan där man finbalanserar den breda efterfrågan på attraktiv mat med samtidigt får ut en näringsrikt och ett hälsosamt utbud av måltider. För det krävs det ett gediget underlag som tas fram av sakkunniga specialister. Därför föreslår Sverigedemokraterna en extern utredning som ska resultera i att stadens förskolor och skolor kan erbjuda stadens barn och ungdomar i de kommunala skolorna förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet.

   Sverigedemokraterna föreslår även följande riktlinjer som den externa utredningen ska ta särskild hänsyn till:

  En modern översyn av de maträtter som serveras baserat på Livsmedelsverkets senaste rekommendationer och utredningar. De maträtterna som tas fram eller korrigeras från det nuvarande utbudet ska båda vara näringsrikt och lockande för dagens barn och ungdomar.

  -Råvarorna ska vara i den mån det är möjligt, svenskproducerade och närproducerade. Sodexo som är huvudleverantör idag, köper kött från Sverige, övriga EU och USA. All kyckling som serveras är svensk.

  -Maten som serveras i Solnas förskolor och skolor ska vara fri från religiös ritualslakt.

  -Översyn av matsalarna på förskolorna och skolorna; utifrån trivsel, säkerhet, tillgänglighet och ljudnivå.

  -Översikt av rutiner vid servering.

  -Metoder och rutiner för att minska matsvinnet.

  -En analys ur ett kvalitets- och ekonomiskt perspektiv av att maten tillagas på förskolorna/skolorna mot centralkök samt förslag på åtgärder. Maten som serveras på de 10 skolorna i Solna lagas av kockar i skolköken på Ulriksdalsskolan, Bergshamraskolan, Råsundaskolan samt Restaurang Pilträdet på Kungsholmen. Övriga skolor i Solna har begränsningar i utrustning och är så kallade mottagningskök. Det innebär att delar av måltiden måste lagas i närliggande skolkök, men potatis/pasta/ris, salladsbuffé och mellanmål lagas på plats. Bergshamraskolan lagar också mat till förskolorna Kullen, Taurus, Tellus och Rågen. Ulriksdalsskolan lagar också mat till förskolorna Borgen, Fridensborg, Ringens förskola och Igelbäcken. Råsundaskolan lagar också mat till förskolorna Stråket, Lövet och Fyrklövern. Sodexos kök Pilträdet på Kungsholmen lagar mat till förskolorna Udden, Tärnan, Pumpan och Stenbacka.

  -Ekologisk råvaror ska utgöra huvudparten av maten som serveras. Idag är det 30% av inköpskostnaden som utgörs av ekologiska råvaror. 75% av frukten som serveras är ekologisk.

  -Granskning av de nuvarande leverantörerna gentemot andra leverantörer som finns på marknaden ur ekonomiskt- och kvalitetsperspektiv.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

   att Solna stad sjösätter en extern utredning bestående av specialister i sakfrågan, som ska resultera i att stadens förskolor och skolor kan erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet. Utredningen ska ta särskild hänsyn till ovanstående 9 punkter i sin utredning.

 • Välkommen till Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm – Lördagen den 6 maj

  Av fredrik.lindahl den 26 april, 2017
  0

  Nu är det dags igen. Lördagen den 6 maj håller Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Förutom Jimmies tal erbjuds även möjligheten att ta del av partiets kommande vårkampanj och att träffa flera andra av partiets företrädare.

  Det kommer också att finnas kringaktiviteter och möjlighet att förtära mat under dagen, så tveka inte på att komma till detta evenemang och träffa andra Sverigevänner! Aktiviteterna på scen börjar klockan 13:00, men det kommer vara full rulle dagen lång.

  Mer information om dagen finner du här: https://www.facebook.com/events/1786101535040982/


  Hoppas att vi ses!

 • Sverigedemokraterna yrkar avslag: Uppförande av baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen

  Av CS den 31 januari, 2017
  0

  solna17

  Den 30 januari 2017 yrkade Sverigedemokraterna, som enda parti i Solnas kommunfullmäktige, avslag till att uppföra fler baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen

  Uppförande av baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen.

   Under 2016 voterade åtta av nio partier i Solnas kommunfullmäktige bifall till att öka mottagandet av nyanlända invandrare i Solna stad medans Sverigedemokraterna var ensamma om att votera avslag. Anledningen var att den rödgröna regeringen har fullständigt tappat greppet om migrationspolitiken.

  Sverigedemokraterna anser att det ökade mottagande till Solna stad kommer att få betydande konsekvenser för Solna stad och dess invånare; både socialt och ekonomiskt.

  Idag befinner sig Solnas Stadsledningsförvaltningen i en situation där det är svårt att hitta bostäder för det ökade mottagandet och man föreslår ytterligare 60 baracker eller s.k. bostäder på fördetta Stenbackaskolans mark och 60 baracker vid Kolonnvägen. Sverigedemokraterna anser att baracker är varken en nödvändig, kostnadseffektiv eller fördelaktig lösning. Istället är det ett tecken på att de övriga partierna har misslyckats med sin invandringspolitik och hanterar skattebetalarnas pengar på ett vårdslöst sätt.

  Stadsförvaltningen förutsätter även att Signalisten ska ha det samordnande ansvaret för att tillhandahålla bostäder åt nyanlända och bidra med bostäder inom det befintliga beståndet. Sverigedemokraterna motsätter sig beslutet då nyanlända kommer att prioriteras i bostadskön vilket strider mot kommunallagens likställighetsprincip som innebär att en kommun inte får särbehandla vissa medborgare. Nyanlända i kommunen ska stå i bostadskö på precis samma villkor som alla andra.

  Boende vid Stenbackskolan har motsatt sig beslut sen tidigare och har överklagat byggnadslovet. Sverigedemokraterna anser att Solna stad ska ta hänsyn till Solnas invånare, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslag som påverkar dess vardagliga tillvaro och intresse. Beslut ska tas i samråd med de boende, vilket återigen inte har skett.

  Yrkande:

  Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna avslag till förvaltningens förslagBostäder för nyanlända med uppehållstillstånd 2017 (KS/2016:149)”.