Sverigedemokraterna i Solna | Sverigedemokraterna i Solna | Sida 2

Sverigedemokraterna Solna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Solna

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

 • Det är vi som är vårdpartiet – Sverigedemokraternas vårkampanj 2017

  Av fredrik.lindahl den 22 juni, 2017
  0

  Vi är det riktiga vårdpartiet!

  Pressen på sjukvården är idag högre än någonsin tidigare. Väntetiderna har aldrig varit längre, och vårdköerna är idag de längsta i Europa.

  Där politikerna har svikit har sjukvårdspersonalen gjort sitt bästa för att täcka upp. Med långa nattskift, avbrutna semestrar och uteblivna raster har de pressats till sitt yttersta. Hade det inte varit för dessa hjältar hade vården havererat långt tidigare.

  Nu måste samhället börja att ge tillbaka, och vi kommer att gå i täten för att åter göra den svenska sjukvården till en av världens bästa. Och även om det kommer att ta lång tid och kräva hårt arbete, med tuffa beslut och andra prioriteringar, så kommer vi att lyckas. Det finns helt enkelt inga andra alternativ.

 • SD yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag; exploateringsplan och detaljplan för kvarteret Bollen (mellan Råsunda torg och Råsunda IP)

  Av CS den 30 maj, 2017
  0

  Därför yrkar Sverigedemokraterna avslag:

  -Avsaknad av blandade boendeformer som tillgodoser Solnas nuvarande invånare främst unga och deras behov av en bostad.
  -Avsaknad av aktiv dialog och samråd med de boende i det berörda området.
  -Exploateringen lever inte upp till Boverkets riktlinjer när det gäller förskolans utrymme.
  -Avsaknad av en åtgärdsplan för seniorboendet och påverkan på dagens verksamhet.
  -Bristfällig trafikplanering och boendeparkering i exploateringsområdet.

  Sverigedemokraterna anser att stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen samt skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsernas och invånarnas historia och identitet.

  Vid alla former av stadsplanering skall de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande.

  Sverigedemokraterna förespråkar blandade boendeformer, det gör valfriheten större, vilket inte avses i exploateringsavtalet. Sverigedemokraterna anser att frågan är obesvarad i exploateringsavtalet om bostäderna kommer i första hand gynna Solnas nuvarande invånare främst unga och deras behov av en bostad.

  Sverigedemokraterna i Solna är emot allt för höga och stilbrytande byggnader. Vi vill ha byggnader som håller sig till den svenska byggnadstraditionen. Vi vill också ha byggnader som passar in i den befintliga miljön. Exploateringsavtal avseende kv. Bollen uppfyller inte de ovanstående kraven.

  Vidare anser vi att exploateringsavtalet inte uppfyller Boverkets riktlinjer när det gäller det utrymmet som förskolan behöver för att kunna driva sin dagliga verksamhet. Förskolan ska erbjuda barnen det utrymme som krävs för deras utveckling och trivsel.

  Sverigedemokraterna anser att bilen är fortfarande en viktig faktor för att medborgarnas livspussel skall kunna lösas. Därför skall parkeringsmöjligheter samt trafikflödet inte vara eftersatta. Befolkningsökningen i kommunen bör därför upphöra tills problemen åtgärdats och utbyggnad av infrastrukturen hunnit ikapp.

 • Solnas kommunfullmäktige 27/3/2017 Motion Extern utredning som ska resultera i att stadens förskolor och skolor kan erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet.

  Av CS den 5 maj, 2017
  0

  Idag har Barn- och utbildningsnämnden genom sitt kvalitetsarbete ansvaret för uppföljningen av näringsriktigheten i skolmaten. Kontrollen genomförs främst genom stickprov hos leverantörerna. Trots detta har missnöjet från brukarna – eleverna och lärarna uppmärksammats. Den styrande politiska majoriteten i staden har på egen hand utvärderat skolmaten främst genom att besöka Solnas skolor, dokumentera maten som serverats och publicera resultatet med egna kommentarer på sociala medier. Staden har även startat en undersökningskampanj som ska vända sig till brukarna, i första hand lärarna.

  Sverigedemokraterna anser att maten som serveras i förskolorna och skolorna ska vara både näringsrik och inbjudande för barn och ungdomar. Ett samspel som kräver specialkunskaper i frågan där man finbalanserar den breda efterfrågan på attraktiv mat med samtidigt får ut en näringsrikt och ett hälsosamt utbud av måltider. För det krävs det ett gediget underlag som tas fram av sakkunniga specialister. Därför föreslår Sverigedemokraterna en extern utredning som ska resultera i att stadens förskolor och skolor kan erbjuda stadens barn och ungdomar i de kommunala skolorna förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet.

   Sverigedemokraterna föreslår även följande riktlinjer som den externa utredningen ska ta särskild hänsyn till:

  En modern översyn av de maträtter som serveras baserat på Livsmedelsverkets senaste rekommendationer och utredningar. De maträtterna som tas fram eller korrigeras från det nuvarande utbudet ska båda vara näringsrikt och lockande för dagens barn och ungdomar.

  -Råvarorna ska vara i den mån det är möjligt, svenskproducerade och närproducerade. Sodexo som är huvudleverantör idag, köper kött från Sverige, övriga EU och USA. All kyckling som serveras är svensk.

  -Maten som serveras i Solnas förskolor och skolor ska vara fri från religiös ritualslakt.

  -Översyn av matsalarna på förskolorna och skolorna; utifrån trivsel, säkerhet, tillgänglighet och ljudnivå.

  -Översikt av rutiner vid servering.

  -Metoder och rutiner för att minska matsvinnet.

  -En analys ur ett kvalitets- och ekonomiskt perspektiv av att maten tillagas på förskolorna/skolorna mot centralkök samt förslag på åtgärder. Maten som serveras på de 10 skolorna i Solna lagas av kockar i skolköken på Ulriksdalsskolan, Bergshamraskolan, Råsundaskolan samt Restaurang Pilträdet på Kungsholmen. Övriga skolor i Solna har begränsningar i utrustning och är så kallade mottagningskök. Det innebär att delar av måltiden måste lagas i närliggande skolkök, men potatis/pasta/ris, salladsbuffé och mellanmål lagas på plats. Bergshamraskolan lagar också mat till förskolorna Kullen, Taurus, Tellus och Rågen. Ulriksdalsskolan lagar också mat till förskolorna Borgen, Fridensborg, Ringens förskola och Igelbäcken. Råsundaskolan lagar också mat till förskolorna Stråket, Lövet och Fyrklövern. Sodexos kök Pilträdet på Kungsholmen lagar mat till förskolorna Udden, Tärnan, Pumpan och Stenbacka.

  -Ekologisk råvaror ska utgöra huvudparten av maten som serveras. Idag är det 30% av inköpskostnaden som utgörs av ekologiska råvaror. 75% av frukten som serveras är ekologisk.

  -Granskning av de nuvarande leverantörerna gentemot andra leverantörer som finns på marknaden ur ekonomiskt- och kvalitetsperspektiv.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

   att Solna stad sjösätter en extern utredning bestående av specialister i sakfrågan, som ska resultera i att stadens förskolor och skolor kan erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet. Utredningen ska ta särskild hänsyn till ovanstående 9 punkter i sin utredning.

 • Välkommen till Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm – Lördagen den 6 maj

  Av fredrik.lindahl den 26 april, 2017
  0

  Nu är det dags igen. Lördagen den 6 maj håller Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Förutom Jimmies tal erbjuds även möjligheten att ta del av partiets kommande vårkampanj och att träffa flera andra av partiets företrädare.

  Det kommer också att finnas kringaktiviteter och möjlighet att förtära mat under dagen, så tveka inte på att komma till detta evenemang och träffa andra Sverigevänner! Aktiviteterna på scen börjar klockan 13:00, men det kommer vara full rulle dagen lång.

  Mer information om dagen finner du här: https://www.facebook.com/events/1786101535040982/


  Hoppas att vi ses!

 • Sverigedemokraterna yrkar avslag: Uppförande av baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen

  Av CS den 31 januari, 2017
  0

  solna17

  Den 30 januari 2017 yrkade Sverigedemokraterna, som enda parti i Solnas kommunfullmäktige, avslag till att uppföra fler baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen

  Uppförande av baracker på f.d. Stenbackaskolans tomt och vid Kolonnvägen.

   Under 2016 voterade åtta av nio partier i Solnas kommunfullmäktige bifall till att öka mottagandet av nyanlända invandrare i Solna stad medans Sverigedemokraterna var ensamma om att votera avslag. Anledningen var att den rödgröna regeringen har fullständigt tappat greppet om migrationspolitiken.

  Sverigedemokraterna anser att det ökade mottagande till Solna stad kommer att få betydande konsekvenser för Solna stad och dess invånare; både socialt och ekonomiskt.

  Idag befinner sig Solnas Stadsledningsförvaltningen i en situation där det är svårt att hitta bostäder för det ökade mottagandet och man föreslår ytterligare 60 baracker eller s.k. bostäder på fördetta Stenbackaskolans mark och 60 baracker vid Kolonnvägen. Sverigedemokraterna anser att baracker är varken en nödvändig, kostnadseffektiv eller fördelaktig lösning. Istället är det ett tecken på att de övriga partierna har misslyckats med sin invandringspolitik och hanterar skattebetalarnas pengar på ett vårdslöst sätt.

  Stadsförvaltningen förutsätter även att Signalisten ska ha det samordnande ansvaret för att tillhandahålla bostäder åt nyanlända och bidra med bostäder inom det befintliga beståndet. Sverigedemokraterna motsätter sig beslutet då nyanlända kommer att prioriteras i bostadskön vilket strider mot kommunallagens likställighetsprincip som innebär att en kommun inte får särbehandla vissa medborgare. Nyanlända i kommunen ska stå i bostadskö på precis samma villkor som alla andra.

  Boende vid Stenbackskolan har motsatt sig beslut sen tidigare och har överklagat byggnadslovet. Sverigedemokraterna anser att Solna stad ska ta hänsyn till Solnas invånare, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslag som påverkar dess vardagliga tillvaro och intresse. Beslut ska tas i samråd med de boende, vilket återigen inte har skett.

  Yrkande:

  Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna avslag till förvaltningens förslagBostäder för nyanlända med uppehållstillstånd 2017 (KS/2016:149)”.

 • Sverigedemokraternas Budgetmotion 2017

  Av CS den 16 november, 2016
  0

  fdsfds 4e32 ffds

 • Öppen dialog förbättrar skolan

  Av CS den 11 oktober, 2016
  0

  Den senaste undersökningen från Lärarförbundet som baserar sin rankning på 13 kriterier som lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat signalerar om det stup Solnas skolor är på väg emot.

  Solnas skolor placeras som nummer 212 av totalt 290 platser i hela Sverige. En bottenranking för en kommun som toppar ekonomiska placeringar och det kommande året kommer att betala över 600 miljoner till bland annat Södertälje, Norrköping och Eskilstuna i skatteutjämning. Dessa kommuner rankas annars högre i undersökningen från Lärarförbundet än Solna; Norrköping placering 199, Eskilstuna placering 190 och Södertälje placering 173, ett starkt lyft i jämförelse med förra året då man hamnade på 237 plats. Solnas skattebetalare har följaktligen bidragit till andra kommuners skolor samtidigt som Solna rasar från plats 168 till 212 på ett år.

  De alliansstyrda kommunerna i Solnas direkta närhet har med framgång förbättrat sina placeringar i Lärarförbundets undersökning. Danderyd från plats 82 till 57 på ett år, Lidingö från plats 139 till 125 eller haft en tämligen liten motgång som Täby från 69 till 74. Har de styrande partierna i Solna till skillnad från sina kollegor i de andra kommunerna andra prioriteringar i staden än stadens barn och ungdomar?

  Lärarbristen är påtaglig på arbetsmarknaden och Solnas stad har trots sina försök misslyckats med att locka till sig fler skickliga lärare. Utöver rekryteringsbehovet har staden redan en hög omsättning på lärare och rektorer. När det gäller skolmiljö, trivsel, kvalité på lokalerna, skolmaten med mera finns det mycket att göra i Solna.

  Solnas politiska orientering är att man ska fortsätta att locka till sig allt fler invånare med nybyggnation och förtätning samtidigt som ett antal skolor har avvecklats och nybyggnation av skolor och förskolor dröjer eller uteblir i planeringen. Kvintessensen är att man äventyrar en hel generation av Solnas barn och ungdomars utbildning och utsätter dessa för en undermålig skolmiljö.

  För en förändring krävs det att politikerna i Solna övergår till beslutsamhet och handlingskraft utan att vänta till 2018 för att det självklara ska bli en politisk slagpåse kantad med vallöften. Vi Sverigedemokrater föreslår att staden initierar en öppen dialog mellan Solnas politiker och anställda verksamhetschefer för att utarbeta lösningar som ska leda till omedelbara kvalitetshöjande kraftåtgärder i Solnas skolor.

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘569177206595417’);
fbq(‘track’, ”PageView”);