SD Solna | SD Solna | Sida 14

Sverigedemokraterna Solna

Välkommen till Sverigedemokraterna Solna

 • Årsmöte 2010

  Av Admin den 1 mars, 2010
  0
  0

  Årsmöte för både Stockholms stad och län hölls söndagen den 28e februari. Länet hade sitt årsmöte på eftermiddagen och själva mötet gick föredömligt fort och effektivt. Till mötesordförande valdes Carina Herrstedt som av en händelse hade vägarna förbi. Mötet var välbesökt och röstlängden stannade på 69 mötesdeltagare. Stämningen var mycket god och förväntansfull inför det stundande valet.

  Innan mötet så höll Jimmie Åkesson ett tal där han poägterade vikten av att sätta upp höga men relevanta målstättningar inför det stundande valet. Likaså påpekade Åkesson att vi nu siktar högre än att bara komma in i riksdagen, vi vill göra ett så bra valresultat att vi kan påverka politiken i reella termer också.

  Den nyvalda styrelsen kommer att presenteras senare, då förhoppningsvis med bilder och en kortare presentation av medlemmarna i den nyvalda styrelsen.

 • Tack alla ni som röstat på oss !

  Av Admin den 9 augusti, 2009
  0
  0

  Tack alla ni i Solna kommun som röstade på SD i EU-valet.

  Andelen i Solna som röstade på SD var 1,66% vilket kan jämföras med EU-valet 2004 då partiet fick 0,59%. Antalet personer som nu röstade på SD var 441, vilket kan jämföras med valet 2004 då 113 personer i Solna kommun röstade på SD.

 • Ett pensionärsvänligt alternativ.

  Av Admin den 11 april, 2009
  0
  0

  Sett ur pensionärernas synvinkel finns det bara ett politiskt block i riksdagen. Detta block är extremt pensionärsfientligt. Om pensionärerna taktikröstar på Sverigedemokraterna blir SD vågmästarparti efter valet 2010. Taktiskt stöd för SD leder också med stor sannolikhet till att något eller några av de mindre partierna måste lämna riksdagen. Inget parti har råd att betala ett obegränsat pris för nöjet att få lösa problem på pensionärernas bekostnad.

  Frågan om pensionärerna kan ha anledning att rösta på SD av andra skäl än taktiska beror på hur partiet utformar sin pensionärspolitik. Ett parti som vill skära ned anslagen för flykting- och biståndspolitiken har givetvis bättre möjligheter att finansiera höjda pensioner, än ett parti som vill höja anslagen för flykting- och biståndspolitiken.

  Det påstås att nästan 30 procent av väljarna i valet 2010 kommer att vara ålders- eller förtidspensionärer. Det finns därför en ovanligt rymlig nisch för ett politiskt parti som är villigt att tillgodose pensionärernas krav i rimlig omfattning. Sverigedemokraterna har redan tagit avstånd ifrån dagens pensionssystem. Detta är en bra början, men långtifrån tillräckligt. SD bör ge pensionärerna ett konkret ”egoistiskt” skäl att rösta på partiet.

  Manipulationerna av bas- och prisbasbeloppet ledde till att bruttopensionerna reducerades med omkring 10 procent. Sverigedemokraterna bör i eget intresse kräva en omedelbar höjning av alla bruttopensioner.

  Erik Nilsson

 • Kakan är inte oändlig

  Av Admin den 31 mars, 2009
  0
  0

  För 2009 är bedömningen att antalet ansökningar om uppehållstillstånd som ska avgöras av berörda myndigheter tillfälligtvis kommer att öka. Den nya reformen om en mer flexibel arbetskraftsinvandring medför att antalet ansökningar om arbetstillstånd kommer att öka.
  Utöver detta utgiftsområde utbetalar Migrationsverket statlig ersättning till kommunerna för kostnader i samband med mottagandet och introduktionen av flyktingar och deras anhöriga enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagandet m.m.

  på omkring 5 miljarder kronor (utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet).
  *
  Om det inte finns resurser till skolan där man måste spara 1 miljard. Hur finns det då resurser för 5 miljarder till kommuners kostnader i samband med mottagandet för introduktioner av flyktingar och deras anhöriga?

  Thomas K