Öppen dialog förbättrar skolan | Sverigedemokraterna i Solna

Öppen dialog förbättrar skolan

Den senaste undersökningen från Lärarförbundet som baserar sin rankning på 13 kriterier som lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat signalerar om det stup Solnas skolor är på väg emot.

Solnas skolor placeras som nummer 212 av totalt 290 platser i hela Sverige. En bottenranking för en kommun som toppar ekonomiska placeringar och det kommande året kommer att betala över 600 miljoner till bland annat Södertälje, Norrköping och Eskilstuna i skatteutjämning. Dessa kommuner rankas annars högre i undersökningen från Lärarförbundet än Solna; Norrköping placering 199, Eskilstuna placering 190 och Södertälje placering 173, ett starkt lyft i jämförelse med förra året då man hamnade på 237 plats. Solnas skattebetalare har följaktligen bidragit till andra kommuners skolor samtidigt som Solna rasar från plats 168 till 212 på ett år.

De alliansstyrda kommunerna i Solnas direkta närhet har med framgång förbättrat sina placeringar i Lärarförbundets undersökning. Danderyd från plats 82 till 57 på ett år, Lidingö från plats 139 till 125 eller haft en tämligen liten motgång som Täby från 69 till 74. Har de styrande partierna i Solna till skillnad från sina kollegor i de andra kommunerna andra prioriteringar i staden än stadens barn och ungdomar?

Lärarbristen är påtaglig på arbetsmarknaden och Solnas stad har trots sina försök misslyckats med att locka till sig fler skickliga lärare. Utöver rekryteringsbehovet har staden redan en hög omsättning på lärare och rektorer. När det gäller skolmiljö, trivsel, kvalité på lokalerna, skolmaten med mera finns det mycket att göra i Solna.

Solnas politiska orientering är att man ska fortsätta att locka till sig allt fler invånare med nybyggnation och förtätning samtidigt som ett antal skolor har avvecklats och nybyggnation av skolor och förskolor dröjer eller uteblir i planeringen. Kvintessensen är att man äventyrar en hel generation av Solnas barn och ungdomars utbildning och utsätter dessa för en undermålig skolmiljö.

För en förändring krävs det att politikerna i Solna övergår till beslutsamhet och handlingskraft utan att vänta till 2018 för att det självklara ska bli en politisk slagpåse kantad med vallöften. Vi Sverigedemokrater föreslår att staden initierar en öppen dialog mellan Solnas politiker och anställda verksamhetschefer för att utarbeta lösningar som ska leda till omedelbara kvalitetshöjande kraftåtgärder i Solnas skolor.