Ett urval av våra viktigaste frågor vi kommer att driva under hösten | SD Solna

Ett urval av våra viktigaste frågor vi kommer att driva under hösten

Skolan. Bättre studieresultat och bevara Solnas skolor. Renovera och bevara Tallbackaskolan. Vi ser gärna fler mindre skolor i Solna än att dessa avvecklas och ersätts med tex. en ny storskola i Huvudsta.

Nybyggnation och prioritering av Solnas ungdomar i bostadskön. Vi vill till skillnad från övriga partier dämpa byggtakten i kommunen, bevara Solnas grönområden då Solna redan idag är väl så tätbebyggt. Vi vill sänka åldersgränsen för att ställa sig i bostadskö för Solnas ungdomar.

Tiggerifrågan. Vi inväntar svar på vår motion från i maj och vi hoppas på att vi kan få till en lösning likt andra kommuner i Stockholms län.

Enkät: Här är höstens hetaste frågor för partierna i Solna