EP-valet 2019 | SD Solna

EP-valet 2019

EU-valet innebar en stor framgång för partier som värnar de europeiska ländernas olikheter och särarter. För Sverigedemokraterna i Solna ökade stödet i EP-valet från 6,20% till 9,81% av rösterna. Även valdeltagandet har ökat i kommunen från 59,32% 2014 till 60,99% i det senaste valet. Ett stort tack och grattis till alla våra väljare i Solna som har röstat för mer Sverige och mindre Bryssel!