20 000 flygblad utdelade | SD Solna

20 000 flygblad utdelade

Då var det 20 000:e exemplaret av vårt lokala flygblad utdelat. Det har varit ett konstigt år med 3 månader utan verksamhet. Skönt att vara igång igen.