Rösta för förändring, på riktigt!

Vill du ha en annan utveckling för Sverige måste du börja med att rösta på ett annat parti – på ett parti som på riktigt vill bygga ett välmående, sammanhållet Sverige med framtidstro. Det partiet är Sverigedemokraterna. Kommunens invånare och framför allt dess ungdomar ska prioriteras gällande bostäder. Trots de långa kötiderna har Solnas kommunala bostadsbolag Signalisten förmedlat lägenheter till nyanlända via förtur. Solnas förskolor och skolor är i behov av ökade ekonomiska medel. Ett kvalitetssäkringsarbete bör dessutom genomföras. Det finns ett behov av upprustning av våra grönområden, vägar, cykelvägar och trottoarer. Vi ser med stor oro på det allt mer ökande våldet i samhället. Fram tills dess att vi får ett större inflytande i riksdagen och kan vidta åtgärder, anser vi att Solna kommun måste stärka säkerheten på det sätt man kan. Vi anser också att Solna även fortsättningsvis ska ha en god ekonomisk hushållning. Kärnverksamheten ska prioriteras och skattesatsen hållas på en oförändrad nivå. Vi anser att det har varit en för hög takt vad gäller byggandet av bostäder och kontor. Detta har inverkat negativt på grönområden och på övriga fria ytor.

Förskolor och skolor

Valfrihet inom förskola, barnomsorg och skolor är en rättvisefråga. Solnas skolor ska kännetecknas av goda resultat och bidra till fostrandet av goda samhällsmedborgare Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar till att spendera mer tid med sina barn och vi ser därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ. Vi ser också positivt på alternativ som bygger på barnens vistelse i naturen. Att dela dessa upplevelser med varandra skapar en gemenskap och bidrar också till en positiv känsla för hembygd o natur.

Trygghet

Vi verkar för ett Solna där människor ska kunna känna sig trygga, oavsett tid på dygnet och oavsett plats. En stad präglad av tillit och lojalitet gentemot varandra och där det allmänna rummet inte tillhör de kriminella. Ett samhälle där brottsoffer får stöd och upprättelse och där gärningsmän får ett straff i rimlig proportion till sina brott. Solna ska inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, det lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.

Ja till grönområden – nej till skoningslös förtätning!

Sverigedemokraterna verkar för traditionella, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Sverigedemokraterna i Solna är inte emot byggnation men vi vill dämpa byggtakten. Vi ser till de nuvarande invånarnas behov och vi prioriterar dessas trivsel framför eventuella presumtiva invånares behov. Bilen är fortfarande en viktig faktor för att medborgarnas livspussel ska kunna lösas på ett smidigt sätt. Som enda parti förespråkar Sverigedemokraterna att återinföra fri parkering på kvällar och helger på de av kommunen ägda parkeringsplatserna.

Värna om det svenska kulturarvet

Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid kultur i olika former och att vårt svenska kulturarv bevaras samt görs mer tillgängligt för kommunens innevånare. Solna har framgångsrika idrottslag med lång och ärorik historia. Både elit och breddidrott är viktigt och värt att satsa på, inte minst för dess stora betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Denna förening tillhör

SD Stockholms län